Duyệt bởi
Category: Khen thưởng

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

Năm 2023, Tổ dân phố số 6 là tổ dân phố duy nhất trong 15 tổ dân phố trong toàn phường được Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen

Đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Thái Nguyên năm 2023

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TẶNG GIẤY KHEN

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TẶNG GIẤY KHEN

Năm 2023 Chi hội Nông dân được Hội Nông dân phường Tích Lương tặng giấy khen

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân

NHẬN GIẤY KHEN CỦA BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

NHẬN GIẤY KHEN CỦA BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

Năm 2023, Chi bộ 6 là 1 trong 4 chi bộ (trên tổng số 21 chi bộ) được Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tích Lương tặng giấy khen

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

Năm 2023, Tổ dân phố số 6 là tổ dân phố duy nhất trong 15 tổ dân phố trong toàn phường được Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen

Đã có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA giai đoạn 2019 – 2023