NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Năm 2023 được Chủ tịch UBND phường Tích Lương tặng giấy khen

Đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện công tác quốc phòng địa phương

Bình luận đã bị đóng.