NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

Năm 2023, Tổ dân phố số 6 là tổ dân phố duy nhất trong 15 tổ dân phố trong toàn phường được Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen

Đã có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA giai đoạn 2019 – 2023

Bình luận đã bị đóng.