HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TẶNG GIẤY KHEN

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TẶNG GIẤY KHEN

Năm 2023 Chi hội Nông dân được Hội Nông dân phường Tích Lương tặng giấy khen

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân

Bình luận đã bị đóng.