Duyệt bởi
Category: Các tổ chức

CÁC TỔ CHỨC – ĐOÀN THỂ

CÁC TỔ CHỨC – ĐOÀN THỂ

 • Chi bộ
  • Ôn Ngũ Minh (0913351286): Bí thư, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố
  • Trần Thị Thái (0363175669): Phó Bí thư, kiêm Trưởng ban CTMT
  • Ngô Văn Kỷ (0913743700): CUV, kiêm Tổ phó tổ dân phố, Chi hội trưởng CCB
  • Nguyễn Thị Kiều (0817693402): CUV, kiêm Chi hội trưởng Nông dân
  • Phạm Thị Mai (0977869623): CUV, kiêm Chi hội trưởng NCT
 • Ban CTMT
  • Trần Thị Thái (0363175669): Trưởng ban CTMT
  • Các thành viên là trưởng các tổ chức + 02 đại diện nhân dân
 • Tổ dân phố
  • Ôn Ngũ Minh (0913351286): Tổ trưởng tổ dân phố
  • Ngô Văn Kỷ (0913743700): Tổ phó tổ dân phố
 • Chi hội CCB
  • Ngô Văn Kỷ (0913743700): Chi hội trưởng
  • Cao Kỳ Đại (0382322985): Chi hội phó
 • Chi hội Phụ nữ
  • Nguyễn Thị Thu Hương (0982974359): Chi hội trưởng
  • Nguyễn Thị Tuyết Mai (0919834833): Chi hội phó
 • Chi hội Nông dân
  • Nguyễn Thị Kiều (0817693402): Chi hội trưởng
  • Dương Hồng Quyết (0912501868): Chi hội phó
  • Nguyễn Huy Hoàng (0973427333): Chi hội phó
 • Chi hội NCT
  • Phạm Thị Mai (0977869623): Chi hội trưởng
  • Lê Đình Kỳ (0987500445): Chi hội phó
 • Đoàn TNCSHCM
  • Bùi Thị Kiều Anh (0965878553): Bí thư chi đoàn
  • Phan Thị Yến Nhi (0393023954): Phó Bí thư chi đoàn