Duyệt bởi
Month: Tháng Một 2024

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

NHẬN GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TP. THÁI NGUYÊN

Năm 2023, Tổ dân phố số 6 là tổ dân phố duy nhất trong 15 tổ dân phố trong toàn phường được Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen

Đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Thái Nguyên năm 2023