NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Ngày 12/11/2023, Ban CTMT phối hợp với các chi hội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên.

Bình luận đã bị đóng.